Menu

Bedrijfsnoodplan

Om de gevolgen van ongevallen, incidenten, brand en andere ongewenste gebeurtenissen te beperken, moet een bedrijfsnoodplan zijn opgesteld. Met het bedrijfsnoodplan inclusief de BHV organisatie beschikt de organisatie over een onmisbaar document, waarin de taken en procedures staan omschreven over hoe met een noodsituatie omgegaan moet worden. Het bedrijfsnoodplan wordt op basis van de RI&E, afgestemd op de specifieke bedrijf/organisatie situatie. Het ontruimingsplan met ontruimingsplattegrond vormt een vast onderdeel van het bedrijfsnoodplan en is in ieder geval verplicht als er in het gebouw een brandmeldinstallatie is geïnstalleerd.

In een intern noodgeval moeten de verantwoordelijkheden volledig duidelijk zijn en daarom moeten in een bedrijfsnoodplan o.a. altijd de volgende zaken te worden vermeld:

  • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de belangrijkste (sleutel)functionarissen (wie zorgt voor de inwerkingtreding van het interne noodplan en wie heeft dan de leiding).
  • Wie is verantwoordelijk voor de contacten met de autoriteiten (gemeente, politie, brandweer)?
  • Een overzicht van mogelijke ongelukken en de wijze van bestrijding van dat soort ongelukken.
  • Een beschrijving van concrete maatregelen om het personeel te waarschuwen en om te helpen bij een ongeluk (bijv. gedragsregels en wijze van alarmering).
  • Hoe er bij een ongeluk wordt samengewerkt met de autoriteiten?
  • Wat tijdens een ongeluk van werknemers wordt verwacht ter bestrijding van de gevolgen van een ongeluk, inclusief de samenwerking met externe hulpverleners (brandweer, ambulancedienst).
  • Hoe steun wordt gegeven aan externe hulpverleners bij een ongeluk

Support Partners geeft adviezen bij het opstellen van bedrijfsnoodplannen in samenwerking met Vlampunt BV te Baarn.