Menu

Kwaliteits management

Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?
Kwaliteitsmanagement helpt een organisatie om te verbeteren. Voor het verbeteren van kwaliteit en professionaliteit zijn verschillende certificaten te behalen. Bij (onderhandse) aanbestedingen is een kwaliteitsmanagementsysteem bijna altijd een vereiste om mee te kunnen dingen naar de opdracht.

Support Partners begeleidt organisaties in het realiseren van deze kwaliteitsmanagement certificaten. De ondersteuning bestaat uit procesbegeleiding en uitvoeren van interne audits en begeleiding bij externe audits. Geen dikke handboeken maar creatieve- en praktische oplossingen. Als er vragen zijn over een kwaliteitsmanagementsysteem, neem dan contact op met Support Partners voor een vrijblijvend advies gesprek over mogelijkheden en consequenties van een kwaliteits certificering voor de organisatie.

ISO 9001:2015
ISO 9001 betreft een certificaat voor kwaliteitsmanagement. Het is een geschikt middel voor het vastleggen van het kwaliteitsmanagement en het verbeteren van uw organisatie, producten en dienstverlening. Certificering niet als doel maar als middel voor continue verbetering.

Beoordelingsrichtlijnen (BRL)
In een beoordelingsrichtlijn zijn alle eisen, voorschriften en wetten vastgelegd die van toepassing zijn op het product/proces. Het is de manier om aan te tonen dat het product of dienst aan de specifieke eisen voldoet. Het gaat om eisen die marktpartijen kunnen stellen aan producten, processen en diensten. Het betreft altijd een kwaliteitskeurmerk. Er zijn meer dan 150 BRL’s . Voor informatie over een bepaalde BRL kunt u contact opnemen met Support Partners. Een voorbeeld hiervan is de BRL Groenkeur.

BRL Groenkeur 2016 + ISO 9001:2015
De BRL Groenkeur is bestemd voor werkzaamheden in het groene domein en is HET kwaliteitskeurmerk voor groenprofessionals. De beoordelingsrichtlijn omvat alle eisen uit de ISO 9001:2015 en daarnaast, vakspecifieke normen gericht op het groene domein. Binnen deze vakspecifieke nomen ligt de focus op vakbekwaamheid van de medewerkers en de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Zonder een extra audit kan ook het ISO 9001:2015 certificaat verkregen worden.