Menu

RI&E

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met een plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet die van toepassing is daar waar gewerkt wordt binnen een gezagsverhouding. Dus ook waar gewerkt wordt met Zzp’ers, vrijwilligers etc. Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf.

Een RI&E opstellen mag en kan een organisatie ook zelf doen. Op Rie.nl is hierover al de informatie te vinden. Veel organisaties kiezen om praktische redenen ervoor de RI&E op te stellen in samenwerking met een Arbo consultant.

Voor informatie over onze werkwijze en tarieven kunt u contact op nemen met Support Partners.