Menu

VCA certificeren

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu(VGM) Checklist Aannemers. Dit is een veel gebruikt certificaat in de bouw- en installatiesector. Hoofdaannemers en opdrachtgevers eisen het VCA certificaat vaak van hun (onder)aannemers om de veiligheid binnen de keten beter te borgen. Aansprakelijkheid speelt hierbij ook een rol. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheerssysteem. Dit beheersysteem voldoet aan de Arbo-regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zie voor uitgebreide informatie https://vca.nl/

Eén van de kernactiviteiten van Support Partners is het adviseren, implementeren en begeleiden van organisaties op het gebied van VCA certificering. Van het opzetten van een VCA Handboek, het verzorgen van werkplekinspecties en toolboxmeetings, opstellen van interne audits en directiebeoordelingen tot en met de externe audit begeleiding!

Interesse voor meer informatie over VCA certificeren en begeleiding? Dan kunt u contact opnemen met Ton Jansen(MVK) van Support Partners.

Er zijn verschillende vormen van VCA certificering mogelijk.

VCA*
VCA certificering één ster is vooral bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 operationele medewerkers of bedrijven welke alleen werkzaamheden uitvoeren als onderaannemer.

VCA**
Certificering met twee sterren is bedoeld voor bedrijven met 35 of meer operationele medewerkers of bedrijven welke als hoofdaannemer werkzaamheden uitvoeren.

VCA Petro-chemie
Het certificaat VCA Petro-chemie is bedoeld voor bedrijven werkzaam voor Opdrachtgevers in de sectoren chemie en petrochemie met 35 of meer operationele medewerkers welke als hoofdaannemer werkzaamheden uitvoeren.

Veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus
VCU is gebaseerd op het VCA-systeem en staat voor ‘veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus’. Het VCU-certificaat wordt vaak geëist door grotere opdrachtgevers als zij gebruik maken van uitzendkrachten.