Menu

Veiligheids- en gezondheidsplan

Bij bouwprojecten waar meerdere partijen samenwerken of bij werkzaamheden met een bijzonder risico (zoals werken met verontreinigde grond of werken met asbest, Chroom 6 of sloopprojecten) en ook bijvoorbeeld bij het organiseren van festivals en evenementen is volgens het arbobesluit het opstellen van een zogenaamd veiligheid- en gezondheidsplan (V&G-plan) verplicht. Een V&G(deel)plan is een document waarin is vastgelegd welke risico’s zijn te verwachten en hoe de zorg voor de veiligheid en gezondheid van werknemers/bezoekers is geregeld. Een opdrachtgever is verplicht al in de ontwerpfase rekening te houden met veilige arbeidsomstandigheden tijdens de uitvoeringsfase voor de betrokken werkgevers en zelfstandigen.

Als er interesse is voor het laten opstellen van een V&G plan neem dan contact op met Support Partners om de mogelijkheden te bespreken.