Menu

Jaarplan 2021/22 Inspectie SZW

Komend jaar (2021) is het tweede uitvoeringsjaar van het
Meerjarenplan 2019–2022. De meerjarige strategische en
programmadoelstellingen, zoals geformuleerd in het
Meerjarenplan, gelden onverkort voor 2021. Dit jaarplan
biedt inzicht in de activiteiten van de Inspectie in 2021.
Het jaarplan beschrijft hoe de Inspectie, vaak in samenwerking
met anderen, resultaten wil boeken en effecten
wil realiseren die ten goede komen aan een eerlijke, veilige
en gezonde arbeidsmarkt en aan bestaanszekerheid voor
iedereen.

In dit jaarplan komen de activiteiten van de toezichtprogramma’s
aan bod. Het gaat om de volgende programma’s.

Soort Programma
Sector

1. Bouw en infrastructuur
2. Agrarisch en groen
3. Horeca en detailhandel
4. Industriële arbeid
5. Schoonmaak
6. Zorg
7. Transport & logistiek
8. Uitzendbureaus

Thema

9. Arbeidsuitbuiting
10. Schijnconstructies, cao-naleving en fraude
11. Arbeids(markt)discriminatie en psychosociale
arbeidsbelasting
12. Bedrijven met gevaarlijke stoffen
13. Asbest

Stelsel

14. Programma toezicht SUWI en sociaal domein
15. Certificatie en Markttoezicht

Meldingen

16. Meldingen, verzoeken en preventie ongezond
en onveilig werk
17. Meldingen en preventie oneerlijk werk